Quyết định rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với bột ngọt  

  RSS

(@dklinh-dklinh)
Tích cực
Gia nhập:12 tháng  trước
Bài viết: 17
03/04/2018 3:07 chiều  

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt (mỳ chính) nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau có mã HS: 2922.42.20.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 96 Luật Quản lý ngoại thương 2017, thời hạn rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ là không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết định rà soát, trong trường hợp cần thiết có thể gia hạn một lần nhưng không quá 03 tháng.

Tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền lợi liên quan trong vụ việc có thể đăng ký với Cơ quan điều tra để trở thành bên liên quan . Bên liên quan sẽ được tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến việc hàng hóa thuộc đối tượng rà soát. Đơn đăng ký làm bên liên quan theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 958/QĐ-BCT phải được gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây trong thời hạn hai mươi (20) ngày tức là đến ngày 15 tháng 4 năm 2018, kể từ ngày ban hành Quyết định rà soát.

Toàn văn Quyết định trên có thể tham khảo tại đây: Quyet dinh 958.QD-BCT

Ban Quản trị Trang NGKT Trực tuyến trân trọng thông báo.


Trả lờiTrích dẫn
Share:
  
Working

Please Login or Register