Hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc khai hải quan nhập khẩu xe ô tô theo Nghị đính số 116/2017/NĐ-CP  

  RSS

(@nguyen-thu-phuong)
Thành viên Moderator
Gia nhập:2 năm  trước
Bài viết: 17
03/04/2018 11:03 sáng  

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến khai hải quan nhập khẩu xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/10/2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Đối với trường hợp lô hàng xe ô tô nhập khẩu của doanh nghiệp có số tiền thuế nhiều hơn 11 ký tự (tương đương số tiền thuế từ 100 tỷ VNĐ trở lên), trên tờ khai hải quan điện tử thì doanh nghiệp được lựa chọn phương thức khai hải quan điện tử hoặc khai trên tờ khai giấy. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để có hướng dẫn thực hiện./.


Trả lờiTrích dẫn
Share:
  
Working

Please Login or Register