Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập....

Biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến...

Ngày 26/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định...

Quyết định về mức hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch...

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Chính...

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ngày 21/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa với mỗi...

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà...

Ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ...

Nghị định quy định một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật...

Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2019, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019. Cụ thể, sau...

Quyết định sửa đổi Quyết định 1931 về áp dụng biện pháp tự vệ

Ngày 05/6/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1561/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thay thế...

Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ...

Ngày 28/5/2019, Bộ Tài chính ra Thông tư số 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính...

Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức...

Ngày 11/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ. Theo đó,...

Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quy hoạch

Ngày 07/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Theo đó, thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc...

Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 29/03/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ...

Quy định về xuất khẩu dệt may sang Mexico theo CPTPP

Ngày 19/4/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến...

Cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong 02 trường hợp

Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó,...

Thông tư quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định chuẩn quốc gia về môi trường

Ngày 8/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT...

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ sản

Ngày 08/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, bao gồm các nội dung về:...

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia...

Ngày 04/3/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2019/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia...

BÀI VIẾT NỔI BẬT