Quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh...

Ngày 11/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước...

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc...

Ngày 24/01/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 321/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...

Thông tư sửa đổi, bổ sung về chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo...

Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phát triển...

Ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 176/QĐ-BCT ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ...

Chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy mạnh quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Ngày 30/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục...

Thông tư quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Ngày 09/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Cụ thể, đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu...

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây...

Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng,...

Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,...

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,...

Thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo...

Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 110/2018/TT-BTC hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh...

Thông tư hướng dẫn về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư...

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng...

Sự phát triển của ngành xây dựng và các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà...

Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ...

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg về "Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan...

Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của...

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BCT về việc Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng...

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 39/2018/TT/BCT về Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá xuất khẩu. Theo đó: Về Đối tượng áp dụng:Cơ...

Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài...

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc...

Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ngày 17/10/2018, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư...

Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TTg quy định về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu...