Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ. Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung quy định về...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 28/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN). Theo đó, sửa đổi,...

Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Ngày 21/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018. Thông tư chỉ rõ, lượng...

Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân...

Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp...

Quyết định 1047/QĐ-TTG phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân...

Ngày 17/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1047/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân...

Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy...

Thông tư 20/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục I tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy...

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực...

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao...

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Ngày 08/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 105/2018/NĐ-CP về Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo...

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến...

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất...

Ngày 5/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo...

Nghị định 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của...

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Cụ thể, Nghị định quy định...

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch...

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên...

Nghị định 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Ngày 30/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. Theo đó, chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay...

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm...

Ngày 25/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế...

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT về việc quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong...

Ngày 29/5/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT. Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 21/2016/TT-BCT về Thủ tục cấp...

Quyết định 744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du...

Ngày 18/06/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 tại Quyết...

Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng...

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 quy định...