Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng...

Sự phát triển của ngành xây dựng và các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư đã tạo điều kiện cho các nhà...

Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ...

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg về "Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan...

Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của...

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BCT về việc Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng...

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 39/2018/TT/BCT về Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hoá xuất khẩu. Theo đó: Về Đối tượng áp dụng:Cơ...

Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật ATVSLĐ về BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài...

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc...

Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Ngày 17/10/2018, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư...

Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TTg quy định về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu...

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 01/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, các...

Phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Theo Đề án này,...

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực...

Ngày 14/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư,...

Ngày 24/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong...

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Ngày 24/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1227/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh. Theo Kế hoạch, lộ trình trình Chính phủ ban...

Thông tư sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính...

Ngày 15/9/2018, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 143/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 hướng dẫn thực...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh...

Ngày 17/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Nghị...

Thông tư 27/2018 của Bộ Công Thương bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn...

Ngày 19/9/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2018/TT-BCT bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên....

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Trọng tài...

Ngày 19/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2011/NĐ-CP. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều như: 1. Bãi bỏ điểm...

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP quy định về nông nghiệp hữu cơ. Đáng chú ý tại văn bản này là nội dung quy định về...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 28/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN). Theo đó, sửa đổi,...