Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã bàn hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP, trong đó bổ sung...

Nghị định quy định chi tiết về Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hoá

Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất...

Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân

Ngày 05 tháng 3 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản...

Thông tư quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính...

Ngày 07 tháng 2 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc,...

Thông tư điều chỉnh chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTC, hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức...

Thông tư về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia

  Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông ngày 2 tháng 3 năm 2018 đã ký ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BGTVT, quy định về vận tải hành...

Nghị định quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương

Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018, ban hành một số quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp...

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Tạp chí Du lịch ngày 06/3 đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, với nhiều nội...

Áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với sản phẩm phân bón DAP và MAP

Ngày 02 tháng 03 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 686/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với...

Thông tư quy định Danh mục hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BCT quy định chi tiết Danh mục hàng hoá mua bán, trao...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 53/2013 về tạm nhập, tái xuất, tiêu huỷ,...

Ngày 1 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP quy định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập...

Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 21 tháng 2 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 590/QĐ-BCT công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp...

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế VAT

Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP liên quan đến luật...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Vào ngày 26/6/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1841/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ...

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho...

Ngày 02/06/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư  số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một...

Nghị định 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Nghị định này bao gồm các điều khoản về Quy...

Nghị định 65/2017/NĐ-CP về Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai...

Ngày 19/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác...