Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Ninh Bình đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế cả nước

5

Nội dung bị giới hạn quyền hiển thị hoặc chỉ dành cho thành viên chính thức. Xin vui lòng đăng ký tài khoản tại đây hoặc liên hệ với Ban Quản trị (banquantri.ngktonline@gmail.com) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất nào.