Bắc Giang phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao

4
Ảnh minh hoạ

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap… nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Diện tích lúa chất lượng đạt gần 36 nghìn ha, tăng 4%, sản lượng đạt gần 220 nghìn tấn, tăng 3,9%; diện tích rau chế biến, rau an toàn hơn 7.100 ha, tăng 4,8%, sản lượng đạt gần 140 nghìn tấn, tăng 7,8%; diện tích vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap ước đạt gần 14 nghìn ha, tăng 7,6%; diện tích trồng cam đạt hơn 4.500 ha, tăng 14,7%, sản lượng gần 30 nghìn tấn, tăng 12%; diện tích bưởi đạt gần 4.200 ha, tăng 10%, sản lượng hơn 23 nghìn tấn, tăng 22,4%…

Đến nay, toàn tỉnh đã có 71 mô hình ứng dụng công nghệ cao, tăng 50 mô hình và có 163 cánh đồng mẫu, tăng 49 cánh đồng so với năm 2017.

Năm 2019, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi phát triển các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng hàng hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh để tổ chức quảng bá mở rộng thị trường tiêu thụ tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang.