TIN MỚI NHẤT

Các công ty thép của Ấn Độ nộp hồ sơ khởi xướng điều tra chống bán phá...

Các công ty thép của Ấn Độ như: JSW Steel Ltd, Sunflag Iron & Steel Co, Usha Martin, Gerdau Steel India, Vardhman Special Steels và Jayaswal NecoIndustries Ltd… đã cùng nhau nộp hồ sơ khởi xướng...

Bản tin Kinh tế số 15/2018

Ban Quản trị Trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên Bản tin Kinh tế số 15/2018 của Vụ Tổng hợp Kinh tế để tham khảo. Xin...
Một số chỉ tiêu chủ yếu 7 tháng đầu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017
Chỉ số sản xuất công nghiệp+10,9%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,1%
Tổng kim ngạch xuất khẩu+15,3%
Tổng kim ngạch nhập khẩu+10,2%
Khách quốc tế đến Việt Nam+25,4%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+10,6%
Chỉ số giá tiêu dùng+3,45%
Lạm phát cơ bản+1,36%

10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam duy trì tăng trưởng

Số liệu thống kê mới nhất, vừa công bố từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu năm 2018, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư...

CÁC BÀi VIẾT XEM NHIỀU