TIN MỚI NHẤT

Kiểm soát đầu tư nước ngoài: Châu Âu thay đổi nhận thức

Ngày 14/2/2019, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn đầu tư nước ngoài. Theo các nhà quan sát, đây là một bước...
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2019 (tăng/giảm) so với tháng 01 năm 2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp+7,9%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12,2%
Tổng kim ngạch xuất khẩu-1,3%
Tổng kim ngạch nhập khẩu+3,1%
Khách quốc tế đến Việt Nam+5%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+8,5%
Chỉ số giá tiêu dùng+2,56%
Lạm phát cơ bản+1,83%

Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019

Ban Quản trị trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi tới các thành viên báo cáo kinh tế xã hội tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Thống...

CÁC BÀi VIẾT XEM NHIỀU