TIN MỚI NHẤT

FTA định hướng con đường phát triển của Bangladesh sau khi ra khỏi Nhóm các nước kém...

Chính phủ Bangladesh sẽ tập trung ký các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và các Hiệp định Ưu đãi thương mại (PTA) với các đối tác thương mại...
Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017
Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017+3,29%
Chỉ số sản xuất công nghiệp+10,5%
Khách quốc tế đến Việt Nam+27,2%
Lạm phát cơ bản 4 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017+1,35%
Tổng kim ngạch nhập khẩu+10,0%
Tổng kim ngạch xuất khẩu+16,0%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+10,7%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+9,4%

10 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam duy trì tăng trưởng

Số liệu thống kê mới nhất, vừa công bố từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu năm 2018, cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư...

CÁC BÀi VIẾT XEM NHIỀU