TIN MỚI NHẤT

Hội thảo “Sẵn sàng cho thương mại”

Ngày 03/10/2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã cử đại diện tham dự Hội thảo “sẵn sàng cho thương mại” do Hiệp hội Canada về marketing rau quả...
Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng đầu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017
Chỉ số sản xuất công nghiệp+10,6%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,3%
Tổng kim ngạch xuất khẩu+15,4%
Tổng kim ngạch nhập khẩu+11,8%
Khách quốc tế đến Việt Nam+22,9%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+11,8%
Chỉ số giá tiêu dùng+3,57%
Lạm phát cơ bản+1,41%

Cải thiện cấu trúc nợ công và kiểm soát mặt trái của ODA

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng trả nợ của Chính phủ là 102.594 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 81.011 tỷ đồng; trả nợ...

CÁC BÀi VIẾT XEM NHIỀU