TIN MỚI NHẤT

Sách trắng của EuroCham chỉ ra những lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hơn

Mới đây, tại sự kiện kép “Kỳ vọng EVFTA 2018, 30 năm FDI/20 năm thành lập EuroCham/10 năm ra mắt Sách Trắng”, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu tại...
Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng đầu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp +15,2
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +10,1
Tổng kim ngạch xuất khẩu +22,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu +15,3
Khách quốc tế đến Việt Nam +29,7
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +6,0
Chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +2,90
Lạm phát cơ bản 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +1,32

CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp...

Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đã được Chính phủ ban hành ngày 11/03/2018. Theo Nghị định này,...

THỐNG KÊ

Hà Lan nhiều năm vươn lên là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong...

Trong vòng ba năm trở lại đây, Hà Lan đã vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Kim ngạch...