TIN MỚI NHẤT

Một số chỉ tiêu chủ yếu Quý I năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp+9,2%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+12%
Tổng kim ngạch xuất khẩu+4,7%
Tổng kim ngạch nhập khẩu+7,5%
Khách quốc tế đến Việt Nam+8,9%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+3,2%
Chỉ số giá tiêu dùng+2,63%
Lạm phát cơ bản+1,83%

Tình hình kinh tế xã hội Quý I năm 2019

Ban Quản trị trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi tới các thành viên Báo cáo kinh tế – xã hội Quý I năm 2019 của Tổng cục...

CÁC BÀi VIẾT XEM NHIỀU