TIN MỚI NHẤT

Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Morocco

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Morocco Bà...
Một số chỉ tiêu chủ yếu Quý I năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp +11,6
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +9,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu +22,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu +13,6
Khách quốc tế đến Việt Nam +30,9
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +9,2
Chỉ số giá tiêu dùng Quý I năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +2,82
Lạm phát cơ bản Quý I năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +1,34

CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư...

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông...

THỐNG KÊ

WB: Việt Nam đã tiến thêm một bước trong giảm nghèo

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo “Bước tiến mới: giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam”, tóm tắt các xu hướng...