TIN MỚI NHẤT

Một số chỉ tiêu chủ yếu Quý I năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp +11,6
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +9,9
Tổng kim ngạch xuất khẩu +22,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu +13,6
Khách quốc tế đến Việt Nam +30,9
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +9,2
Chỉ số giá tiêu dùng Quý I năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +2,82
Lạm phát cơ bản Quý I năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +1,34

CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư...

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông...

THỐNG KÊ

WB: Việt Nam đã tiến thêm một bước trong giảm nghèo

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo “Bước tiến mới: giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam”, tóm tắt các xu hướng...