TIN MỚI NHẤT

Chính sách phát triển kinh tế tư nhân của Trung Quốc

Năm 2005, Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành “Một số ý kiến về khuyến khích, hỗ trợ và dẫn dắt kinh tế phi quốc hữu bao gồm kinh tế...
Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng đầu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017
Chỉ số sản xuất công nghiệp+10,1%
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng+11,5%
Tổng kim ngạch xuất khẩu+14,4%
Tổng kim ngạch nhập khẩu+12,4%
Khách quốc tế đến Việt Nam+21,3%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước+12,8%
Chỉ số giá tiêu dùng+3,59%
Lạm phát cơ bản+1,46%

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018

Ban Quản trị trang Ngoại giao Kinh tế trực tuyến xin gửi các thành viên báo cáo kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018 của...

CÁC BÀi VIẾT XEM NHIỀU