TIN MỚI NHẤT

Bản tin kinh tế vĩ mô tháng 01 năm 2018 của BIDV

TỔNG QUAN VĨ MÔ Bất chấp những bất ổn địa chính trị toàn cầu, kinh tế thế giới đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2017 với sự khởi...
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 01 năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp +20,9
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +9,5
Tổng kim ngạch xuất khẩu +33,1
Tổng kim ngạch nhập khẩu +47,4
Khách quốc tế đến Việt Nam +42,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +13,9
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +0,51
Lạm phát cơ bản tháng 1 năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +1,18

CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua...

THỐNG KÊ

Hà Lan nhiều năm vươn lên là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong...

Trong vòng ba năm trở lại đây, Hà Lan đã vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Kim ngạch...