TIN MỚI NHẤT

Một số chỉ tiêu chủ yếu 02 tháng đầu năm 2018 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2017 (%)
Chỉ số sản xuất công nghiệp +15,2
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +10,1
Tổng kim ngạch xuất khẩu +22,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu +15,3
Khách quốc tế đến Việt Nam +29,7
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước +6,0
Chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +2,90
Lạm phát cơ bản 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 +1,32

CHÍNH SÁCH & PHÁP LUẬT

Chỉ thị về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép...

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp...

THỐNG KÊ

Hà Lan nhiều năm vươn lên là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong...

Trong vòng ba năm trở lại đây, Hà Lan đã vươn lên trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Kim ngạch...